1812z

介绍

一只咸鱼

为什么来白的博客?

只是自己博客实在运营不下去,反正也是热爱,哪里水文章都一样 ┐(´-`)┌ 顺便是对b站视频的文字补充

社交媒体

 • 哔哩哔哩:1812z
 • QQ:3241772893
 • Github:1812z

页面

 • 个人主页:https://1812z.top
  2023-03-16 23:17:26 星期四* BOX:https://box.1812z.top

  赞助者

  TIME NAME
  2022-05-05 Alex_xili 30.00
  2022-05-14 Jesus 4.03[贝壳]
  2022-05-21 洛洛起不到名字了 13.44[贝壳]
  2022-08-20 金雷14569 1.34[贝壳]
  2023-12-20 十香是我的der 3.36[贝壳]